ГАНОЍДИ

ГАНОЍДИ само мн. Зоол. Група риби, която обхваща два надразреда: хрущялни и костни. Canoidei.

◊ Костни ганоиди. Зоол. Надразред риби, представляващи преход от хрущялните ганоиди към костните риби, от които днес са запазени само единични представители; Holostei. Хрущялни ганоиди. Зоол. Надразред риби с удължено вретеновидно тяло, с ганоидни люспи на опашката, които живеят в моретата на северното полукълбо; Chondrostei.

Списък на думите по буква