ГАНО̀СВАМ

ГАНО̀СВАМ, ‑аш, несв.; гано̀сам, ‑аш, св., прех. Диал. Калайдисвам. Двама цигани се запретнаха да подковават селските коне, ..; а калайджията, дошъл също с инструментите си, започна да търка и да ганосва позеленелите и очукани домашни съдове. К. Калчев, СР, 30. — Дайте сега котела за чорбата .. Ганосан ли е? — Ганосан е зимъс — му отговори Неделко сериозно. Ц. Гинчев, ГК, 65-66. ганосвам се, ганосам се страд.

— От гр. γανόνω.

Списък на думите по буква