ГАНО̀СВАНЕ

ГАНО̀СВАНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от ганосвам и от ганосвам се; калайдисване.

Списък на думите по буква