ГА̀НЬОВЩИНА

ГА̀НЬОВЩИНА ж. Разг. Пренебр. Байганьовщина; дебелащина, еснафщина, простащина.

Списък на думите по буква