ГАРА̀Ж

ГАРА̀Ж м. Помещение или сграда за подслоняване на автомобили. Костов изкара колата от гаража, карайки се сърдито на Виктор Ефимич за някаква дреболия, а после седна зад кормилото и нададе продължителни сигнали с клаксона. Д. Димов, Т, 359. — Аз ще отскоча горе за малко, .., а през това време ти вземи слушалката и поискай автомобила от държавния гараж. Д. Калфов, Избр. разк., 194. Когато се върнаха в лагера, Церски тръгна към временния гараж, за да провери дали колите са готови за занятието. Кр. Кръстев, К, 247. После едната [бакалия] беше закрита, на нейно място построиха гараж за колата на големец. В. Пламенов, ПА, 61. Обществен гараж. Частен гараж.

— Фр. garage.

Списък на думите по буква