ГАРА̀ЖЕН

ГАРА̀ЖЕН, ‑жна, ‑жно, мн. ‑жни, прил. Който се отнася до гараж. Неусетно [Милка] се намери пред Керановата порта. Предишната бедност бе потънала в бързо натрупани богатства, които личаха в желязната ограда със зелена боя, в двуетажната тухлена къща с широки прозорци и високи колони, в дълбокото гаражно помещение с тежка дъбова врата. Д. Вълев, Ж, 106. Вън от деловия център започват частните едно- и двуетажни жилищни домове на европейското население, построени сред обширни градини, с тенискортове, с гаражни клетки за автомобилите. В. Петровски и др., ЮР, 171. Гаражен двор. Гаражна врата.

Списък на думите по буква