ГАРА̀ЖЕЦ

ГАРА̀ЖЕЦ, мн. няма, м. Разг. Умал. от гараж; гаражче. Запресмятах .. Ако прибавя нещичко от спестовната книжка, за година и кола мога да си взема. Вярно, "Запорожец", но кой ти го дава. И гаражец ще си намеря. Д. Дублев, ПП, 20.

Списък на думите по буква