ГАРАНТЍРАМ

ГАРАНТЍРАМ, ‑аш, несв. и св. 1. Непрех. Обикн. с предл. за и (остар.) прех. Давам парична или словесна гаранция за някого; поръчителствам. — Знаеш ли, че този Рангел бил опасен човек .. — Брат ти имаше право, като ми казваше да не го пускаме от затвора, но аз, да не се изложи предприятието... гарантирах за него. Д. Кисьов, Щ, 208. Той бил в затвора, но една госпожа — оная с жълтите коси, — му гарантирала и го пуснали. Й. Йовков, ОЧ, 127. — Обещай му, че ще му заемеш сумата или ще го гарантираш поне за нея, с която да изплати дълга си за нивите. Ив. Вазов, Съч. VI, 187.

2. Непрех. Разг. С предл. за. Твърдя със сигурност за някого, че е честен и благонадежден човек и съм готов да отговарям за него. — А за Фиката аз гарантирам с главата си! — горещеше се Казакът. — Куп злато да му изсипеш на него, ще плюе и ще го замине. Г. Караславов, СИ, 145. Чакайте, казвам, аз гарантирам за него. Случва се, понякога мъката така сграбчва сърцето на човека, че задълго го обърква. Да не бързаме. Сп. Кралевски, ВО, 43. — Аз дължа много нещо на този човек... Аз го познавам много добре и гарантирам за неговата честност и лоялност. К. Калчев, СТ, 182.

3. Прех. и (рядко) непрех. с предл. за. Изразявам пълна увереност в истинността на някакво твърдение или в сигурното осъществяване на нещо. — Нищо не ти е загубено. Гарантирам. Тъй като сам бях редил вещите си, прегледах набързо всичко и се уверих, че действително нищо не беше загубено. Г. Караславов, Избр. съч. , 230. В нашето село няма лош човек, туй ти го гарантирам... П. Вежинов, ЗНН, 145. Сичко това обаче аз не съм видял с очите си, т.е. предателството, следователно не можа да гарантирам доколко е то истина. З. Стоянов, ЗБВ I, 102. Ние тука сме сами. Не мога да ви гарантирам, че ще се измъкнете благополучно, но поне в момента няма кой да ви пречи. Ив. Остриков, ППА, 35. Една хубава шевна машина, крачна .. Искате от мене, нали? Добре, аз ви гарантирам, че ще я имате. Й. Йовков, ОЧ, 17. Не мога да гарантирам за верността на думите му.

4. Прех. Правя съществуването или осъществяването на нещо напълно сигурно или възможно; обезпечавам, осигурявам. Сега е получена телеграма от руското правителство, което гарантира нашата безопасност и изявява категорически, че няма да произлезе руска окупация, ако само не я предизвикаме с някакво вътрешно безредие. С. Радев, ССБ II, 33. Издаденият на 18 февруари 1856 г. хатихумаюн, който .. потвърждавал дадените чрез хатишерифа от 1839 г. общественополитически права на немюсюлманските народности, като позволява образуването на верско-национални общини и гарантира всяка законност и справедливост за тях, дава силен тласък на българщината в борбата ѝ за политическо равноправие и еманципация от гръцкото духовно потисничество. М. Арнаудов, БКД, 24-25. От мен запомни: и най-добрата конституция не може да гарантира демократическите права на гражданите, ако начело на управлението са застанали лоши хора. М. Грубешлиева, ПИУ, 26. — Голямата и шумна сватба не гарантира щастлив брачен живот. Д. Кисьов, Щ, 491.

5. Прех. Осигурявам на някого необходимите средства и условия за живот; обезпечавам някого. — А кога един човек .. е завършена морална личност? — .. Когато гарантира и себе си, и домашните си, .. когато, с една дума, се облегне на нещо реално. Г. Караславов, Избр. съч. II, 97-98. Трябвало да му отпусне комитетът една значителна сума пари, с която да гарантира своето семейство, в случай че ще падне на бойното поле. З. Стоянов, ЗБВ I, 175.

6. Прех. Рядко. Предпазвам някого от нещо неприятно. Партизаните бяха сигурни в скривалището си. Никой от ятаците им из близките села не знаеше къде се намира то, а малката землянка при хранителната база им служеше за преден пост и ги гаранти‑

раше от изненади. Д. Ангелов, ЖС, 380. гарантирам се страд. от гарантирам в 1, 3, 4, 5 и 6 знач. Той [Ботев] схваща, че е необходимо балканските народи да се федерират в искрен братски съюз. Така ще се гарантира демократичното им развитие. Лит. Х кл, 149. гарантирам си възвр. от гарантирам в 4 и 5 знач. Портата броила на врага си [Пазвантоглу] подкуп, за да си гарантира неговия неутралитет в предстоящия ѝ сблъсък с най-крупното кърджалийско съединение. В. Мутафчиева, КВ, 292.

Списък на думите по буква