ГАРА̀НЦИЯ

ГАРА̀НЦИЯ ж. 1. Парично, имуществено, писмено или устно поръчителство. Спиро Андреев, който беше пуснат на свобода под гаранция, беше силно смутен и изплашен. Д. Ангелов, ЖС, 149. Нека Кондарев узнае кой е дал парите за гаранцията, нека благодари на Райна с едно писъмце. Ем. Станев, ИК III, 5. За да задоволи своите материални нужди, Елин Пелин заема 2000 лева с полица, с гаранция на Иван Пенов. М. Герасков, Сб??СЕП, 161. В затвора останаха само четирима души, обвинени в незаконно задържане и използуване на локомотив и на дрезина. Но след известно време и те бяха освободени — с гаранция. Г. Караславов, ОХ IV, 403. Най-напред подадохме заявление до министерството — отделение "Природни богатства", за позволително и право на дирене мини. После представихме гаранция, подписана от две заможни лица, та вмъкнахме Генча Попето и брат му. Чудомир, Избр. пр, 256.

2. Сума, която се внася, или имущество, което се залага, при поръчителство. Аз го предавах на властта — .., но аз след туй внасях гаранцията му и го освобождавах. Й. Йовков, ОЧ, 146. Разтърчаха се там разни големци, .., гаранции му внасяха, наредиха я с две години затвор и се оправи. Г. Караславов, Избр. съч. II, 161. — Малолетните могат да бъдат осъдени условно, ако им се внесе парична гаранция... К. Калчев, ПИЖ, 78. Баща ми не го е познавал и не бил го и виждал, но получил от него писмо, с което го молел да му стане паричен гарант, за да бъде освободен от затвора, осъден за някаква дребна простъпка. Баща ми имаше доверие у хората и му изпратил гаранцията. Т. Влайков, СбЦГМГ, 324. Имотна гаранция.

3. Търг. Уверение за доброто качество и трайност на стока за определен период от време с условие при проявен през този период дефект, той да бъде отстранен или стоката подменена безплатно. — Чудо машина е! Върви като часовник, ни шум, ни глас издава .. А здрава работа е, гаранция — десет години. Й. Йовков, Ж, 1945, 128. Оказваше се дори, че съм излязъл по-рано от обикновено, и се ядосах на моя часовник. Приличаше ли му на един нов, купен с гаранция часовник да свива подобни номера на собственика си? А. Наковски, БС, 154. // Документ, който дава такова уверение. Само запита колко струва [колелото] и даде съвет на брат ми да пази спиците .. Бати му каза, че това нямало никакво значение .. И показа гаранцията, като извади портмонето си. К. Калчев, ПИЖ, 95.

4. Прен. Нещо или някой, който служи като уверение, залог за съществуването или извършването, осъществяването на нещо. Кметът им бе дал подробни наставления как да се държат. Те трябваше да поднесат молбата смирено и учтиво. Впрочем като гаранция за това служеше тяхната безпартийност. Д. Димов, Т, 216. Ти си запасен офицер и адвокат — твоята здрава и опитна ръка ще е гаранция за осигуряване на реда и спокойствието... Г. Караславов, Избр. съч. I, 131. Празното място, което бяхме оставили за датата, така си и оста‑

на недопълнено; така също не се и подписа никой на прокламацията: червеният кръст беше достатъчно гаранция за сичко. З. Стоянов, ЗБВ II, 26. Прословут борец против насилието, той представляваше стабилна гаранция, че новосъздадената форма на власт ще бъде справедлива и няма да допуска злоупотреби. Е. Кузманов, ЧДБ, 66. Великолепните декори и костюми също не са гаранция за успеха на един спектакъл. Доказателство — пак постановката на "Макбет", за която декори и костюми се изписваха чак от Виена. Р, 1926, бр. 213, 3.

— От фр. garantie. — Летоструй, 1872.

Списък на думите по буква