ГА̀РВАНЍЦА

ГА̀РВАНЍЦА ж. Диал. Женската на гарван. Загракала цръна гарваница, / загракала Дамян на дворове, / като грака, дори думи дума. Нар. пес., СбНУ ХLIV, 101.

Списък на думите по буква