ГА̀РВАНЧЕ

ГА̀РВАНЧЕ, мн. ‑та, ср. 1. Умал. от гарван1.

2. Малкото на гарван1. Отде са зема гарванче, / та го соколе гръмнаха. Нар. пес., СбНУ ХLVI, 151.

Списък на думите по буква