ГАРДЕРО̀БЕН

ГАРДЕРО̀БЕН, ‑бна, ‑бно, мн. ‑бни, прил. 1. Който е свързан с гардероб. И сега, като гледаше в голямото гардеробно огледало широките си рамене .., той се усмихна със задоволство. Д. Ангелов, ЖС, 8. Непосредствено до пясъчната ивица са наредени като малки клетки гардеробните кабини, а между тях — тераси, ресторанти, увеселителни заведения. Ив. Мирски, ПДЗ, 160. — Как е новата ти книговодителка? — попита госпожа Липандова мъжа си в гардеробното антре, когато го изпращаше сутринта в министерството. Д. Калфов, Избр. разк., 27. Те [актрисите и милионерките] при всяко пътуване имат най-много гардеробни тоалети и накити от голяма ценност. БД, 1909, бр. 26, 2.

2. Като същ. гардеробна ж. а) Помещение или място в обществено заведение, в което се оставят горни дрехи на посетители; гардероб. В гардеробната имаше бастуни, цилиндри, дамски манта. Той едва намери закачалка за фуражката си. В. Геновска, СГ, 344. Едва на улицата, стиснала мъжа си под ръка, Катя му разказа цялата случка — горе в танцувалния салон и в гардеробната. М. Грубешлиева, ПП, 20. Той е предвидил всичко в хижата: скиорна, ски-гардероб, .., гардеробна, голяма туристическа кухня. ВН, 1961, бр. 3066, 1. б) Помещение или място за преобличане и оставяне на дрехи в баня, спортна зала, на плаж и под.; гардероб. в) Служебна стая за преобличане.

Той седна между лекарите и се заприказва, а Евгени, който се беше измил и бе съблякъл престилката си, отиде до гардеробната и откачи шапката си. Д. Ангелов, ЖС, 40. Работничките бързо почистиха машините и се раздвижиха като разбутан мравуняк. Ония, които живееха по-далеч, смъкваха престилките в гардеробната, миеха се на умивалниците, вчесваха се. Б. Болгар, Б, 63.

Списък на думите по буква