ГАРДЕРОБИЀР

ГАРДЕРОБИЀР м. 1. Лице, което обслужва гардероб в обществено заведение. "Ето защо са създадени бавните танци и пенсиите" — помисли Мечков, докато гардеробиерът му подаваше палтото. Д. Кисьов, Щ, 483-484.

2. Лице, което се грижи за гардероба на артисти в театър. Ще ми се да започна с двамата гардеробиери .. Те полагаха големи грижи за дрехите на актьорите. Ив. Димов, АИДЖ, 103. Режисьор, диригент, оркестър, .. шивачи, гардеробиери .. и др. неизбежни и ценни сценични сътрудници са фактори, без които изграждането на театралното или оперно представление е немислимо. ОФ, 1950, бр. 1801, 4.

— От фр. garderobier.

Списък на думите по буква