ГАРДЕРОБИЀРКА

ГАРДЕРОБИЀРКА ж. Жена гардеробиер. Методи не искаше да прави скандал пред гардеробиерката и се усмихна. Тя още повече се разяри, поиска обратно палтото си и бързо излезе навън. М. Грубешлиева, ПП, 221. Цялата публика вече се изтегли: тя беше вече последната посетителка. След нея бяха останали само няколко прислужници и гардеробиерки. Д. Калфов, Избр. разк., 100.

Списък на думите по буква