ГАРДЕРОБИЀРСКИ

ГАРДЕРОБИЀРСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до гардеробиер. Откъм входа са гардеробите с около 6000 номера. Обслужваха доброволци мъже и жени и макар да нямаха никаква гардеробиерска практика, през цялото времетраене на конгреса не се забеляза особено натрупване на публика и объркване на дрехи. Г. Караславов, ОФ, 1950, бр. 1937, 4.

Списък на думите по буква