ГА̀РДЖИЦА

ГА̀РДЖИЦА ж. Рядко. Умал. от гарга; гаргица. И седи нашата гарджица над яйцето, — / сяка майка е нежна към детето! Л. Каравелов, Съч. I, 114.

Списък на думите по буква