ГАРЀЗ

ГАРЀЗ м. Простонар. Карез. Четири пъти досега писмо пращам на султана, да позволи, писах, на сина ми да се върне .. Е, и какво мислиш? Ни-що! Ей на, нищичко! Гарез държи султанът, види се, нали много знаеше баща ти и много приказваше, донесли са му. В. Мутафчиева, ЛСВ I, 155.

Списък на думите по буква