ГА̀РЕСТ

ГА̀РЕСТ, ‑а, ‑о, мн. -и, прил. Диал. 1. Мургав (Вл. Георгиев и др., БЕР).

2. За кон — черен, вран (Т. Панчев, РБЯд).

3. За яре — който е на бели и черни петна. — Идвайте, момчета! — молеше се бай Младен. — Идвайте по-често! .. — ето кошарата ми, ето стадото ми! Има и бели, има и черни, и ваклести, и гарести! Д. Калфов, ИТШ, 43.

Списък на думите по буква