ГА̀РМОНД

ГА̀РМОНД м. Печат. Печатарски шрифт, среден между петит и цицер, с големина на буквите 10 пункта. Желая моята проза да се печата с околчаст гармонд, ако е съвсем изключен цицера. Ив. Вазов, НПис., 41.

— От фр. собств.

Списък на думите по буква