ГА̀РНЕЦ

ГА̀РНЕЦ м. Книж. 1. Мярка за насипни вещества, равна на 3,28 литра, която се употребявала в Русия до въвеждането на метрическата система.

2. Количеството насипни вещества с обем, равен на тази мярка.

3. Съд с такава вместимост.

— Рус. гарнец. — Хр. Данов, Числителница, 1868.

Списък на думите по буква