ГА̀РО

ГА̀РО, мн. няма, ср. Диал. Гаганица (в 1 знач.).

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква