ГАРСОНЀТА

ГАРСОНЀТА ж. Остар. Гарсонетка. Вазов естествено не ме запомни. Аз самият бях доволен, че е така, и много пъти, когато го срещах по тротоара на Градската градина .. с гарсонета и с кученцето, което тичаше пред него, аз го гледах без страх, че ще ме познае. К. Константинов, ППГ, 128.

Списък на думите по буква