ГАРСОНЀТКА

ГАРСОНЀТКА ж. Остар. Мъжка лятна сламена шапка с плоско дъно и периферия; гарсонета. Гарсонетката бе любима лятна мъжка шапка. От града тя премина в селата, но вече със залепено огледалце на дъното ѝ, а оттам — в реквизита на оперетата. П. Мирчев, СЗ, 59. И той, и брат ми си бяха купили гарсонетки и с тях се бяха фотографирали. Такива гарсонетки напоследък се носеха по нашите сборове от даскалите и от общинските секретар-бирници. К. Калчев, ПИЖ, 138. Като влезе, той седна на кревата и сложи до себе си купената си сега, за Великден, нова сламена гарсонетка. Ил. Волен, МДС, 113.

— От фр. garçonnet.

Списък на думите по буква