ГАРСОНИЀРА

ГАРСОНИЀРА ж. Едностаен апартамент без хол. Той престана да говори за изкуство и започна да хвали новата си гарсониера. Апартаментчето му наистина беше изключително. Ст. Христозова, ДТСВ, 32. Сега разполагаме с целия апартамент. Дори вдигнахме тавана, та направихме една гарсониера. ТС, 33. Гарсониерата му беше наполовина затрупана с книги — те се валяха по столовете, пода, леглото му, под гардероба. А. Гуляшки, ДМС, 80.

— От фр. garçonnière 'ергенска квартира'.

Списък на думите по буква