ГАРСОНИЀРКА

ГАРСОНИЀРКА ж. Умал. от гарсониера. Хич не се канех да те водя [колежката] до края на света, .., целта ми беше много по-близка и много по-прозрачна: моята гарсониерка-кабинет в удобен и за двама ни час. Г. Величков, НУ, 121-122.

Списък на думите по буква