ГАСА̀Ч

ГАСА̀Ч м. Остар. Пожарникар. Назначават за брандмейстер (началник на пожарната команда) Георги Коритаров, като му придават по щат дванадесет гасаче. П. Мирчев, К, 100.

Списък на думите по буква