ГАСКО̀НСКИ

ГАСКО̀НСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до гасконец и Гаскония (историческа област в Югозападна Франция). В италианската устна словесност намерваме един още по-оригинален вариант от нашата история. Основата му прилича на основата в гасконска приказка. СбНУ VI, 276.

Списък на думите по буква