ГАСНЀЕНЕ

ГАСНЀЕНЕ, мн. няма, ср. Поет. Отгл. същ. от гаснея.

Списък на думите по буква