ГА̀СНЕНЕ

ГА̀СНЕНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от гасна.

Списък на думите по буква