ГАСТАРБА̀ЙТЕР

ГАСТАРБА̀ЙТЕР м. Работник — имигрант в богата, икономически развита страна, обикн. занимаващ се с нискоквалифициран труд. Италия отваря границите на гастарбайтерите. Кеш, 1999, бр. 58, 5. Гастарбайтери и юноши от бедни семейства, .., оцелели от събитията старци — едно невесело стълпотворение се нарежда търпеливо и чинно, за да получи място в асансьора. Отеч., 1977, кн. 11, 37.

— Нем. Gastarbeiter.

Списък на думите по буква