ГАСТАРБА̀ЙТЕРСТВО

ГАСТАРБА̀ЙТЕРСТВО, мн. няма, ср. Положение на гастарбайтер. Три спогодби с Германия регламентират легалното гастарбайтерство, но немският пазар изпитва проблеми и няма голямо търсене на работници от чужбина. 168 часа, 1999, бр. 44, 36.

Списък на думите по буква