ГАСТРОЕНТЕРОЛО̀ГИЯ

ГАСТРОЕНТЕРОЛО̀ГИЯ, мн. няма, ж. Мед. Дял от медицината, който изучава дейността и заболяванията на стомаха и червата. Ние измерихме в технологичната лаборатория на Института по гастроентерология и хранене често употребяваните продукти. Л. Петров и др., БНК, 118. Катедра по вътрешни болести с гастроентерология.

— От гр. γαστήρ, γαστρός 'стомах' + Vντερον 'черво' + ‑логия.

Списък на думите по буква