ГАСТРО̀Л

ГАСТРО̀Л м. Книж. Гостуване на театрален състав или на отделен сценичен изпълнител на чужда сцена. Нужда от помощ имаха най-често пътуващите театри, които хронически изпадаха в материални затруднения. А гастролите спасяваха положението. Ив. Димов, АИДЖ, 108. По това време тук [в Тимишоара] гостуваше и нашата русенска опера. Нейните гастроли бяха добре афиширани и създадоха интерес — хората се трупаха пред касата на операта за билети. Г. Белев, КР, 58. После подхвана любимата си тема — подписката за поправка на читалищния салон, за да може да се покани в К... някоя известна певица на гастрол. Ем. Станев, ИК I и II, 270. За планинските населени места и малките производствени предприятия в селскостопанските райони се организират гастроли от малки театрални трупи. Г. Костов и др., К, 123. // Разш. Гостуване на спортен отбор на чужд терен. Днес на стадион "Левски" в кв. Подуяне ще премерят сили "Левски-Спартак" и "Берое".. "Синьо-белите" имаха гастрол във Франция. НС, 1971, бр. 99, 3.

— От нем. Gastrolle през рус. гастроль.

Списък на думите по буква