ГАСТРОЛЬО̀Р

ГАСТРОЛЬО̀Р м. Книж. Сценичен изпълнител като гост на чужда сцена. Във всеки цикъл участвуват първите сили на операта и по четирима гастрольори от чужбина. ВН, 1959, бр. 2526, 4. По липса на достатъчно места в театъра (800) дирекцията се видяла в невъзможност да заплати на гастрольора неговия обикновен хонорар (3000 долара) и затова го е помолила да намали сумата. К, 1927, бр. 111, 3.

— Рус. гастролёр.

Списък на думите по буква