ГАСТРОНО̀МСКИ

ГАСТРОНО̀МСКИ1, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Остар. Гастрономически1. И така, трябва да приемем, че езерата по Витоша, от които Евлията е ял толкова сладката "пъстра" риба, т.е. пъстърва, преди четиристотин години, не е просто измислица на една писателска фантазия в едно безконтролно във всяко отношение време, а точни географски и гастрономски факти. П. Делирадев, В, 113.

ГАСТРОНО̀МСКИ

ГАСТРОНО̀МСКИ2, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Остар. Гастрономически2. Влизам в гастрономския магазин и за една рубла си купувам две грамадни настоящи руски пирожки. Ас. Златаров, Избр. съч. II, 25.

Списък на думите по буква