ГАСТРОСКО̀П

ГАСТРОСКО̀П м. Мед. Уред за пряко изследване на стомашната лигавица.

— От гр. γαστήρ, γαστρός 'стомах' + σκοπέω 'гледам'.

Списък на думите по буква