ГАТА̀ЛИЦА

ГАТА̀ЛИЦА ж. Диал. 1. Гадателка, врачка.

2. Прен. Лъжкиня.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква