ГА̀ТАНЕ

ГА̀ТАНЕ, мн. ‑ия, ср. Диал. Отгл. същ. от гатам и от гатам се; гаткане, гатканица. Тук [в Гърция] в така наречения "симпозион" .. една от любимите забави на образованите стари елини било гатането и отгатването. Б. Ангелов, ЛС, 78.

Списък на думите по буква