ГА̀УЛАЙТЕР

ГА̀УЛАЙТЕР м. Книж. Управител на област във Фашистка Германия. Наскоро бяха убили немския гаулайтер Хайдрих и фашистки шайки, освирепели, шареха по селото. М. Грубешлиева, ГР, 128. Чешките патриоти, които работеха в индустрията, саботираха германофашисткото производство .. Гаулайтерите скърцаха със зъби, агентите на гестапо душеха. Г. Караславов, Избр. съч. III, 194.

— Нем. Gauleiter.

Списък на думите по буква