ГА̀УСОВ

ГА̀УСОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Физ. Прил. от гаус. Гаусова измерителна система.

Списък на думите по буква