ГАЧ

ГАЧ1, га̀чът, га̀ча, мн. га̀чи, м. Диал. Птица лятно бърне; чакръкчийка, кречеталка.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

ГАЧ

ГАЧ2, га̀чът, га̀ча, мн. га̀чи, м. Диал. 1. Желязна кукичка в края на препаска, с която се привързват потури.

2. Желязо със зъбци, което се връзва отдолу на цървули, за да се ходи по хлъзгав терен.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква