ГАЩЀНЦА

ГАЩЀНЦА само мн. 1. Умал. от гащи; гащички.

2. Детски гащи; гащички. Детенцето ѝ е голичко, само с едни гащенца на онова място, дето хората в далечното минало слагали смокинов лист. М. Яворски, ЕСВ, 84.

Списък на думите по буква