ГАЩЀТА

ГАЩЀТА само мн. 1. Умал. от гащи.

2. Къси до над коленете панталони, предназначени за спорт, туризъм и др. На футболното игрище .. младежи в бели и сини гащета стремително тичаха след топката. М. Марчевски, П, 230. Първи отряд се яви с бели гащета и червени фанелки, а втори отряд — със сини гащета и бели фанелки. Цв. Ангелов, ЧД, 145. Той застана до прозореца и дълго стоя там, .. смъкнал малко небрежно гащетата си, които му придаваха спортсменски вид. К. Калчев, СТ, 191. Тя беше по шорти, а той в бели спортни гащета със сини кантове. Г. Алексиев, РН, 38.

3. Мъжки къси долни гащи.

4. Разш. Рядко. Дамски долни гащи; пликчета. Всички в ресторанта останаха с впечатление, че в бързината бе забравила да си надене поличката и сега бе в много къси бели гащета, доста плътно прилепнали. П. Вежинов, НБК, 58.

Бански гащета. Много къси и плътно прилепнали до тялото мъжки гащи, предназначени за плуване, слънчеви и въздушни бани. Жената с момиченцето се готвеше за слизане, а приятелят ѝ се беше изправил до тях, вече по бански гащета, с голяма чанта провизии в ръката. Ем. Манов, БГ, 72.

Списък на думите по буква