ГА̀ЩИ

ГА̀ЩИ само мн. 1. Долна дреха, която се обува и покрива тялото от кръста надолу. Старата задъхано добави: — Сложих ти два чифта чорапи, топли гащи, фланела. Подсушавай се, да не простинеш. Х. Русев, ПС, 21. Ватирани гащи.

2. Разг. Панталони, обикн. от народно облекло, носия. Двама само въз гащите, вместо салтамарки, носеха сетрета. Ив. Вазов, Съч. ХХV, 118. Селяни с каскети, с кафяви фанели, груби сини гащи, вадят долу покрай линията камъни. З. Сребров, Избр. разк., 178. Марко разпрегна кончето в двора на стария хан, където спираха коларите от селата, помогна на баба Гена да слезе, отупа сламките от вълнените си гащи. А. Каралийчев, НЗ, 77. Имат си [въстаниците] и комисарка... Жена с гащи! — кресна Тиранинът и гласът му отекна в пръстена от къщи, който ограждаше площада. Д. Фучеджиев, Р, 237.

3. Шалвари. Влязоха куманките със своите пъстроцветни гащи и се завиха лудо. Ив. Вазов, Съч. ХIII, 165. Той носеше гащи от червена коприна, пурпурни ботуши, .., мантия с бродирани орли и скъпоценни камъни. А. Каралийчев, С, 45. Затепаха с босите си нозе / три циганки .. Въртят си гащите червени. / Разгърдили са се елечета зелени. К. Христов, ЧБ, 66. — Какво правят турците? Имат ли хабер, че напролет, ако е рекъл Господ, ще разиграваме кадъни по червени гащи? З. Стоянов, ХБ, 87.

4. Диал. Пера по краката на гащата птица (Н. Геров, РБЯ).

5. Диал. Място на вада, където водата се отделя и отива в улея (Н. Геров, РБЯ).

Долни (бели) гащи. Гащи (в 1 знач.). Седнаха .. на праговете си, гологлави, по риза и по бели гащи. Ив. Вазов, Съч. VIII, 10. Отметнах одеялото и бързо скочих .. И тримата бяхме по дълги бели гащи. К. Калчев, ДНГ, 14-15. Костадин надникна в тъмното помещение, олепено с паяжини и паспал. В дъното като призрак се мярна воденичарят — бос, по долни гащи. Ем. Станев, ИК I и II, 16. Шиела [габровката] ризи, долни бели гащи, пазви, презръчници, пешкири, миндили, покривки за маса, чаршафи, възглавници. Ив. Коларов, Е, 35. Петльови гащи. Диал. Растението лисичина. Земята се зачерня. Букнаха тревите, цъфнаха по слоговете и теменужки, и петльови гащи, и иглики. Кр. Григоров, ОНУ, 147.

? Връзвам си / вържа си сам гащите. Разг. Вземам своевременно мерки за нещо, подсигурявам се в случай на нещо. — Ама зная аз болестчицата ни. И най-голямото наше дело остава неозвучено, потулено, защото не си връзваме сами гащите... Д. Вълев, З, 209. Дупе и гащи. Простонар. Много близки, неразделни приятели. "Е, бати Нейко, вий как се поменувате с аретликя си Фариз молла бея, вий сте с него дупе и гащи." М. Кънчев, В, 46. Държа таралеж в гащите си. Разг. Съгласил съм се да приема при себе си на работа, да живея или да имам обща работа с човек, който непрекъснато ми създава големи неприятности. Не е лесно да живееш с него, да държиш таралеж в гащите си. Заварвам / заваря (сварвам / сваря, хващам / хвана) по бели (долни) гащи. Разг. Заварвам, сварвам съвсем неподготвен. — Не трябваше да ги нападаме .. — Заварихме ги хората по бели гащи — хич работа ли е това? Л. Стоянов, Х, 20. "Хм, хванах те по долни гащи! Пълната мобилизация, бако, беше изтеглена два дена по-напред и оня ден завърши окончателно." Д. Вълев, З, 295. Здрави гащи. Разг. Кураж, смелост. Трябва ум в главата и ей това — и той подръпна с два пръста брича си. — Дънце, дънце — поясни охотно Чудото. — Трябват здрави гащи! — Трябва търпение — каза сериозно Егор-Леонид. П. Вежинов, ВР, 102-103. А бе, то да се върне веднъж Евгени, ти няма да имаш втори път здрави гащи за такива неща, ама... Н. Каралиева, ТД, 78. Не че хората не знаеха за техните бракониерства, но да бъдат заловени на самото място, за това се искаха, както се казва, здрави гащи. Ем. Робов, ХВ, 28. Кой ми сра в гащите. Диал. Грубо. Употребява се за човек, който обвинява другите за нещо ло‑

шо, което той сам е извършил или е причина то да стане. Крия се (спотайвам се) като бълха в гащи. Разг. Крия се, спотайвам се без някой да ме забележи. Даскал Иван се спотаи като бълха в гащи, казваме ние, простите хора. П. Велков, СДН, 364. Маам гащи. Простонар. Развявам се. И когато болестта се открие, вече е късно: кръвта ти е станала на вода. Ще поцъкат за тебе, че си си отишъл толкова млад .., а ти ще мааш гащи между тоя и оня свят. К. Топалов, СТ, 146. Цял ден маа гащи и нищо не прави. Направям / направя жълто на гащите. Обикн. в св. Разг. Много се радвам на нещо. Направи жълто на гащите, като разбра резултата от изпита. Напълних (боядисах, намокрих, оцапах), (ще напълня, ще боядисам, ще намокря, ще оцапам) гащите. Разг. Силно се изплаших (ще се изплаша). Добре, че е такъв мрак, оня ще напълни гащите от страх. Й. Гешев, ВТ, 127. Не ми трябва таралеж в гащите; защо (що) ми трябва таралеж в гащите. Разг. Не искам да се занимавам или да имам нещо общо с човек, който ще ми донесе само тревоги и неприятности. — Той ми разрешава, ала сетне ще има насаме калай! Не ми трябва таралеж в гащите! Н. Хайтов, ДР, 93. — И двамата се дърпаха в началото, особено Кралев: не го знаем, вика, що за птица е, не ни трябва таралеж в гащите. Б. Райнов, ГН, 53. Ожълтих (ще ожълтя) гащите. Разг. Много силно се зарадвах (ще се зарадвам). <Още> не мога (не зная, не умея) да си връзвам / вържа гащите. Разг. Малък съм, дете съм и не съм годен за самостоятелен живот. Още не умее да си върже гащите, а тръгнал да оправя света! Др. Асенов, СВ, 130. Пускам (пущам) / пусна (слагам / сложа) таралеж в гащите някому. Разг. Ставам причина някой да бъде постоянно безпокоен, тормозен от някого, с когото се е свързал. — Всеки техен произвол трябва да се документира. Добре сте се сетили и за ордена му, това е силно изобличаващ документ. — Ех, да имаме вестник, какъв таралеж ще им пуснем в гащите! В. Нешков, Н, 357. Капитанът помисли малко .. — Изнудваш ме, Нико Пинели! .. Слагаш ми таралеж в гащите и ме пращаш да се давя с двеста души. Сл. Чернишев, ЛО, 64. Пускам си (пущам си) / пусна си (слагам си / сложа си, турям си / туря си, турвам си / турна си, пъхам си, пъхвам си / пъхна си, вземам си / взема си) таралеж в гащите. Разг. Съгласявам се да приема при себе си на работа, да живея или да предприема обща работа с човек, който след това непрекъснато ще ми създава големи неприятности. Ех, как сам се улови в капан Мехмед паша, как си пусна таралеж в гащите! Преди три месеца поиска да покаже преголямо усърдие и вярност, .. — изпрати донос срещу Пазвантоглу, сетне му се счини, че е вдигнал много шум за ялова работа .. А през пролетта отведнъж му пратиха войска против посочения от него враг. В. Мутафчиева, ЛСВ I, 212-213. "Аз отговарям за него [хулигана]!" Милиционерът бай Страти запремигва в уплах: "Бай Круме, таралеж си пъхаш в гащите!" Бл. Димитрова, ПКС, 85. — Трябваше да ви посрещна с хляб и сол, .., но жената и дъщерята тази вечер са на воденицата и не искам да си слагам таралеж в гащите .. — Те не са ли наши? В. Турийски, Д, 56. Разтреперват ми се / разтреперят ми се гащите. Разг. Силно се изплашвам. — Братът се уплаши, разтрепераха му се гащите и вече не ще да влезе в кладенец. А. Каралийчев, НЗ, 27. Треперят ми гащите. Разг. Силно се боя, много съм изплашен. Гай тъй, защо баща ти не те дигне във въздуха, за да не ти треперят гащите, когато падат бомби? Ив. Хаджимарчев, ОК, 340. — Уплаши се! — рече си Петко. — Мръсник! Гузен е, затуй гащите му треперят. Й. Гешев, ВТ, 88.

Списък на думите по буква