ГАЩУ̀РИ

ГАЩУ̀РИ само мн. Обикн. ирон. Увел. от гащи. Децата онемяха от радост .. Бързо нахлуха конопените си гащури и се втурнаха към конете. А. Каралийчев, СР, 67.

Списък на думите по буква