ГВА̀КАМ

ГВА̀КАМ, ‑аш, несв., непрех. Диал. За патка — издавам звук "га"; гакам, гача. И докато минаваха през малки крайпътни селца с български и турски къщи, всички от суров кирпич и с дълги дворни зидове, зад които гвакаха патки и се обаждаха кресливи мисири, мислите на момъка отскачаха ту в Самоков, .., ту във Филибе. А. Христофоров, А, 174.

Списък на думите по буква