ГВА̀КАНЕ

ГВА̀КАНЕ, мн. ‑ия, ср. Диал. Отгл. същ. от гвакам; гакане, гачене.

Списък на думите по буква