ГВАРДЀЙСКИ

ГВАРДЀЙСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до гвардия и до гвардеец. Един гвардейски взвод с барабан, тромпети и със стегната маршировка отиваше към двореца да смени караула. Д. Димов, Т, 89. Площадът постепенно се опразва, музиката сменява отмерения марш: под неговите игриви звуци се понася върху отличните си коне гвардейската конница. ОФ, 1950, бр. 1752, 3. Всред буйната пролетна зеленина пищно и богато се откройваше блясъкът на адютантските и гвардейски униформи, хубавите охранени коне с нова амуниция. В. Геновска, СГ, 118. Гвардейското тържествено облекло, .., униформените туники на боилите — всичко било дело на Симеона, проява и нововъведение на неговата височайша воля. А. Гуляшки, ЗВ, 57.

Списък на думите по буква