ГВАТЕМА̀ЛЕЦ

ГВАТЕМА̀ЛЕЦ, мн. ‑лци, м. Лице от основното население на Гватемала, държава в Централна Америка. Председателят натъртва думите си: — При извършената проверка от нашето посолство в Гватемала се установи, че не съществува такова лице. Ясно е, че не сте гватемалец. П. Бобев, К, 74.

Списък на думите по буква