ГВА̀ЦАМ

ГВА̀ЦАМ, ‑аш, несв., прех. и непрех. Остар. и диал. Гвача. Тия 32 зъба на отрасъл човек не са същите ония, с които е гвацал докле е бил малко дете. КН, 1873, кн. 5, 15. Бяла е була минала, / .. / па ма е дома занела, / .. / със бял ма симит ранила, / с черно ма вино поила, / черни стафиди гвацала. Нар. пес., СбНУ ХIV, 16. — Тръгнах из една дълбока кория. Тревата росна, краката гвацат в гуменките ми, ама кой ти гледа. Г. Караславов, АЗ, 55. Гваца го, гваца, па не

смея да го каже. Н. Геров, РБЯ I, 211. гвацам се страд.

Списък на думите по буква